ARCHÍVUM

Második megjelenés: 2011. november 05.

 

EGYESÜLÉSI KÖZLEMÉNY

 

A HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft, valamint a HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy tulajdonosaik elhatározták a társaságok 2011. december 31. nappal történő egyesülését. Az egyesülés oly módon történik, hogy a HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvad a HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft -be.

 

A HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft (átvevő társaság) adatai

A Társaság cégelnevezése:

HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft

Rövidített neve:                     

HEURÉKA-AUDIT Kft

Cégjegyzékszáma:

01-09-710516

Székhelye:                             

1092  Budapest, Erkel utca 13/a.

Fő tevékenységi köre:               

 Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység

Az egyesülés elhatározásának időpontja:

2011. október 10.

Az egyesülés fordulónapja:

2011. december 31.

 

A HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (beolvadó társaság) adatai

A Társaság cégelnevezése:

HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:                     

HEURÉKA zRT

Székhelye:                             

1092  Budapest, Erkel utca 13/a.

Cégjegyzékszáma:

01-10-042721

Fő tevékenységi köre:              

Ingatlanügynöki tevékenység

Az egyesülés elhatározásának időpontja:

2011. október 10.

Az egyesülés fordulónapja:

2011. december 31.

Az egyesülés után a HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft főbb cégadatai

 

A Társaság cégelnevezése:

HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft

Rövidített neve:                     

HEURÉKA-AUDIT Kft

Cégjegyzékszáma:

01-09-710516

Székhelye:                             

1092  Budapest, Erkel utca 13/a.

Fő tevékenységi köre:              

Számviteli, könyvvizsgálói és adó-szakértői tevékenység

A társaság ügyvezetője:

Gáspár Géza
lakcím: 8300 Tapolca, Fenyves utca 7.

Az egyesülési iratok aláírásának napja:

2011. október 25.

Az egyesülés fordulónapja:

2011. december 31.

Az Átvevő Társaság alaptőkéje, valamint az abban lévő tulajdoni részesedésük változatlan.

 

A beolvadó Heuréka Zrt vagyonmérleg tervezete  eFt

 

 

A tétel megnevezése

Beolvadó HEURÉKA Zrt
2011. 09.30.

Rendezés

Beolvadó HEURÉKA Zrt vagyonmérlege
2011. 09.30.

 

A.  Befektetett eszközök

 

1 447

 

0

 

1 447

I. Immateriális javak

0

0

0

II. Tárgyi eszközök

1 447

0

1 447

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

Üzletrészek

0

0

0

Tartós kölcsön

0

0

0

B.   Forgóeszközök

4 185

0

4 185

I. Készletek

0

0

0

II. Követelések

1 267

0

1 267

III. Értékpapírok

0

0

0

IV. Pénzeszközök

2 918

0

2 918

C. Aktív időbeli elhatárolás

0

0

0

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)  összesen

5 632

0

5 632

 

 

 

 

D. Saját tőke

5 434

0

5 434

I. Jegyzett tőke

5 000

0

5 000

II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke

0

0

0

III.Tőketartalék

0

0

0

IV. Eredménytartalék

983

-549

434

V. Lekötött tartalék

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-549

549

0

E. Céltartalékok

0

0

0

F. Kötelezettségek

198

0

198

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

0

II. Hosszú lejáratú kötelezett.

0

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezett.

198

0

198

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

 

 

 

Források (passzívák) összesen:

5 632

0

5 632

Az átvevő HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft vagyonmérleg tervezete   eFt

 

 

A tétel megnevezése

Átvevő HEURÉKA –Audit Kft
2011. 09.30.

Rendezés

Átvevő HEURÉKA-Audit Kft

 

A.  Befektetett eszközök

 

5 627

 

0

 

5 627

I. Immateriális javak

92

 

92

II. Tárgyi eszközök

535

 

535

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

III.Befektetett pénzügyi eszközök

5 000

 

5 000

Üzletrészek

5 000

 

5 000

Tartós kölcsön

 

 

 

B.   Forgóeszközök

879

0

879

I. Készletek

 

 

 

II. Követelések

460

 

460

III. Értékpapírok

 

 

 

IV. Pénzeszközök

419

 

419

C. Aktív időbeli elhatárolás

38

0

38

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)  összesen

6 544

0

6 544

 

 

 

 

D. Saját tőke

1 288

0

1 288

I. Jegyzett tőke

500

 

500

II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke

 

 

 

III.Tőketartalék

 

 

 

IV. Eredménytartalék

752

36

788

V. Lekötött tartalék

 

 

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

36

-36

 

E. Céltartalékok

0

 

0

F. Kötelezettségek

5 256

 

5 256

I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezett.

5 000

 

5 000

III. Rövid lejáratú kötelezett.

256

 

256

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

 

0

 

 

 

 

Források (passzívák) összesen:

6 544

0

6 544

 

 

 

 

A tovább működő HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft vagyonmérleg tervezete  eFt

 

 

A tétel megnevezése

Beolvadó HEURÉKA Zrt vagyonmérleg

Átvevő HEURÉKA –Audit Kft
2011. 09.30.

 

Rendezés

Átvevő tovább működő HEURÉKA-Audit Kft

a

b

c

d

e

 

A.  Befektetett eszközök

 

1 447

 

5 627

 

-5 000

 

2 074

I. Immateriális javak

0

92

 

92

II. Tárgyi eszközök

1 447

535

 

1 982

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

 

 

0

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

5 000

-5 000

0

Üzletrészek

0

 

 

0

Tartós kölcsön

0

 

 

0

B.   Forgóeszközök

4 185

879

 

5 064

I. Készletek

0

 

 

0

II. Követelések

1 267

460

 

1 727

III. Értékpapírok

0

 

 

0

IV. Pénzeszközök

2 918

419

 

3 337

C. Aktív időbeli elhatárolás

0

38

 

38

 

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)  összesen

5 632

6 544

-5 000

7 176

 

 

 

 

 

D. Saját tőke

5 434

1 288

-5 000

1 722

I. Jegyzett tőke

5 000

500

-5 000

500

II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke

0

 

 

0

III.Tőketartalék

0

 

 

0

IV. Eredménytartalék

434

788

 

1 222

V. Lekötött tartalék

0

 

 

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

0

 

 

0

E. Céltartalékok

0

0

 

0

F. Kötelezettségek

198

5 256

 

5 454

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

 

0

II. Hosszú lejáratú kötelezett.

0

5 000

 

5 000

III. Rövid lejáratú kötelezett.

198

256

 

454

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

 

0

 

 

 

 

 

Források (passzívák) összesen:

5 632

6 544

-5 000

7 176

A tervezetek a társaságok 2011. szeptember 30.-i mérlegadatai alapján készültek el, átértékelésre nem kerültek.
    
A HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak általános jogutódja a HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

 

Kérjük az érdekelteket, hogy a beolvadó társasággal szemben fennálló követeléseiket a Gt. 76.§.(2) bekezdése alapján 30 napon belül az Átvevő társaság székhelyén jelentsék be.
   
                      
Budapest, 2011. november 05.
   
               
                                                 
 

 

 

Első megjelenés: 2011. november 02.

 

EGYESÜLÉSI KÖZLEMÉNY

 

A HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft, valamint a HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy tulajdonosaik elhatározták a társaságok 2011. december 31. nappal történő egyesülését. Az egyesülés oly módon történik, hogy a HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvad a HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft -be.

 

A HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft (átvevő társaság) adatai

A Társaság cégelnevezése:

HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft

Rövidített neve:                     

HEURÉKA-AUDIT Kft

Cégjegyzékszáma:

01-09-710516

Székhelye:                             

1092  Budapest, Erkel utca 13/a.

Fő tevékenységi köre:               

 Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység

Az egyesülés elhatározásának időpontja:

2011. október 10.

Az egyesülés fordulónapja:

2011. december 31.

 

A HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (beolvadó társaság) adatai

A Társaság cégelnevezése:

HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:                     

HEURÉKA zRT

Székhelye:                             

1092  Budapest, Erkel utca 13/a.

Cégjegyzékszáma:

01-10-042721

Fő tevékenységi köre:              

Ingatlanügynöki tevékenység

Az egyesülés elhatározásának időpontja:

2011. október 10.

Az egyesülés fordulónapja:

2011. december 31.

Az egyesülés után a HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft főbb cégadatai

 

A Társaság cégelnevezése:

HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft

Rövidített neve:                     

HEURÉKA-AUDIT Kft

Cégjegyzékszáma:

01-09-710516

Székhelye:                             

1092  Budapest, Erkel utca 13/a.

Fő tevékenységi köre:              

Számviteli, könyvvizsgálói és adó-szakértői tevékenység

A társaság ügyvezetője:

Gáspár Géza
lakcím: 8300 Tapolca, Fenyves utca 7.

Az egyesülési iratok aláírásának napja:

2011. október 25.

Az egyesülés fordulónapja:

2011. december 31.

Az Átvevő Társaság alaptőkéje, valamint az abban lévő tulajdoni részesedésük változatlan.

 

A beolvadó Heuréka Zrt vagyonmérleg tervezete  eFt

 

 

A tétel megnevezése

Beolvadó HEURÉKA Zrt
2011. 09.30.

Rendezés

Beolvadó HEURÉKA Zrt vagyonmérlege
2011. 09.30.

 

A.  Befektetett eszközök

 

1 447

 

0

 

1 447

I. Immateriális javak

0

0

0

II. Tárgyi eszközök

1 447

0

1 447

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

Üzletrészek

0

0

0

Tartós kölcsön

0

0

0

B.   Forgóeszközök

4 185

0

4 185

I. Készletek

0

0

0

II. Követelések

1 267

0

1 267

III. Értékpapírok

0

0

0

IV. Pénzeszközök

2 918

0

2 918

C. Aktív időbeli elhatárolás

0

0

0

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)  összesen

5 632

0

5 632

 

 

 

 

D. Saját tőke

5 434

0

5 434

I. Jegyzett tőke

5 000

0

5 000

II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke

0

0

0

III.Tőketartalék

0

0

0

IV. Eredménytartalék

983

-549

434

V. Lekötött tartalék

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-549

549

0

E. Céltartalékok

0

0

0

F. Kötelezettségek

198

0

198

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

0

II. Hosszú lejáratú kötelezett.

0

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezett.

198

0

198

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

 

 

 

Források (passzívák) összesen:

5 632

0

5 632

Az átvevő HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft vagyonmérleg tervezete   eFt

 

 

A tétel megnevezése

Átvevő HEURÉKA –Audit Kft
2011. 09.30.

Rendezés

Átvevő HEURÉKA-Audit Kft

 

A.  Befektetett eszközök

 

5 627

 

0

 

5 627

I. Immateriális javak

92

 

92

II. Tárgyi eszközök

535

 

535

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

III.Befektetett pénzügyi eszközök

5 000

 

5 000

Üzletrészek

5 000

 

5 000

Tartós kölcsön

 

 

 

B.   Forgóeszközök

879

0

879

I. Készletek

 

 

 

II. Követelések

460

 

460

III. Értékpapírok

 

 

 

IV. Pénzeszközök

419

 

419

C. Aktív időbeli elhatárolás

38

0

38

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)  összesen

6 544

0

6 544

 

 

 

 

D. Saját tőke

1 288

0

1 288

I. Jegyzett tőke

500

 

500

II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke

 

 

 

III.Tőketartalék

 

 

 

IV. Eredménytartalék

752

36

788

V. Lekötött tartalék

 

 

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

36

-36

 

E. Céltartalékok

0

 

0

F. Kötelezettségek

5 256

 

5 256

I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezett.

5 000

 

5 000

III. Rövid lejáratú kötelezett.

256

 

256

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

 

0

 

 

 

 

Források (passzívák) összesen:

6 544

0

6 544

 

 

 

 

A tovább működő HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft vagyonmérleg tervezete  eFt

 

 

A tétel megnevezése

Beolvadó HEURÉKA Zrt vagyonmérleg

Átvevő HEURÉKA –Audit Kft
2011. 09.30.

 

Rendezés

Átvevő tovább működő HEURÉKA-Audit Kft

a

b

c

d

e

 

A.  Befektetett eszközök

 

1 447

 

5 627

 

-5 000

 

2 074

I. Immateriális javak

0

92

 

92

II. Tárgyi eszközök

1 447

535

 

1 982

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

 

 

0

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

5 000

-5 000

0

Üzletrészek

0

 

 

0

Tartós kölcsön

0

 

 

0

B.   Forgóeszközök

4 185

879

 

5 064

I. Készletek

0

 

 

0

II. Követelések

1 267

460

 

1 727

III. Értékpapírok

0

 

 

0

IV. Pénzeszközök

2 918

419

 

3 337

C. Aktív időbeli elhatárolás

0

38

 

38

 

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)  összesen

5 632

6 544

-5 000

7 176

 

 

 

 

 

D. Saját tőke

5 434

1 288

-5 000

1 722

I. Jegyzett tőke

5 000

500

-5 000

500

II. Jegyzett, de be nem fiz. tőke

0

 

 

0

III.Tőketartalék

0

 

 

0

IV. Eredménytartalék

434

788

 

1 222

V. Lekötött tartalék

0

 

 

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

0

 

 

0

E. Céltartalékok

0

0

 

0

F. Kötelezettségek

198

5 256

 

5 454

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

 

0

II. Hosszú lejáratú kötelezett.

0

5 000

 

5 000

III. Rövid lejáratú kötelezett.

198

256

 

454

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

 

0

 

 

 

 

 

Források (passzívák) összesen:

5 632

6 544

-5 000

7 176

A tervezetek a társaságok 2011. szeptember 30.-i mérlegadatai alapján készültek el, átértékelésre nem kerültek.
    
A HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda  Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak általános jogutódja a HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

 

Kérjük az érdekelteket, hogy a beolvadó társasággal szemben fennálló követeléseiket a Gt. 76.§.(2) bekezdése alapján 30 napon belül az Átvevő társaság székhelyén jelentsék be.
   
                      
Budapest, 2011. november 02.

      
           Első megjelenés: 2008. március 10.

 

„A  HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft (Cg. 01-09 710516, székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 13/a.) tagjai 2008. február 28.-án úgy határoztak, hogy a társaság 3.000.000.-Ft összegű törzstőkéjét  -tőkekivonási célzattal- 500.000.-Ft-ra leszállítják. A kiadásra kerülő vagyon a tagokat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

A tőkeleszállítás után az egyes törzsbetétek nagysága:

         HEURÉKA zRT tulajdonában álló törzsbetét:   
                   260.000Ft,  azaz kétszázhatvanezer forint.
         Ujvári Erika tulajdonában álló törzsbetét:  
                   120.000Ft, azaz  százhúszezer forint.
         Gáspár Géza  tulajdonában álló törzsbetét:  
                   120.000Ft, azaz százhúszezer forint.
        
A társaság törzstőke-leszállításával összefüggésben felhívja a társaság hitelezőnek figyelmét, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után –figyelemmel a társasági törvény 162. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre-  biztosítékra tarthatnak igényt, melyet a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napon belül jelenthetnek be a társaság székhelyén.”

         Budapest, 2008. március 10.

                                                                   

 

   Gáspár Géza
                                                 ügyvezető-igazgató                                                                               

 

 Első megjelenés: 2008. március 11.

 

„A  HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042721, székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 13/a.) közgyűlése 2008. március 1. napján a társaság 20.000.000Ft összegű alaptőkéjének -tőkekivonási célzattal-5.000.000Ft-ra történő feltételes leszállításáról döntött. Az alaptőke leszállítása részvénybevonással történik. A társaságnak hitelezői tartozása nincs. A kiadásra kerülő vagyon a részvényeseket tulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

Az alaptőke leszállítása után a részvénytársaság alaptőkéje 5.000.000Ft, mely
 40  db 100 ezer Ft névértékű, névre szóló törzs-részvény, és
 10 db  100 ezer Ft névértékű, névre szóló osztalék-elsőbbségre jogosító részvényből áll.
                                                                                         
A részvényesek tulajdonát képező részvények:
Dr. Bozzay László tulajdonát képezi 40 db egyenként 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló törzsrészvény.  
Bezeghné Bozzay Rita tulajdonát képezi 5 db egyenként 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvény.          
Návay Krisztina tulajdonát képezi 5 db egyenként 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvény. 
        
A társaság a feltételes alaptőke-leszállítással összefüggésben felhívja a társaság hitelezőnek figyelmét, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után, figyelemmel a társasági törvény 162. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, biztosítékra tarthatnak igényt, melyet a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napon belül jelenthetnek be a társaság székhelyén.”

 

Budapest, 2008. március 11.
  
                                                            

                               Dr. Bozzay László
                               elnök-vezérigazgató

 

      
           Második megjelenés: 2008. április 11.

 

„A  HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft (Cg. 01-09 710516, székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 13/a.) tagjai 2008. február 28.-án úgy határoztak, hogy a társaság 3.000.000.-Ft összegű törzstőkéjét  -tőkekivonási célzattal- 500.000.-Ft-ra leszállítják. A kiadásra kerülő vagyon a tagokat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

A tőkeleszállítás után az egyes törzsbetétek nagysága:

         HEURÉKA zRT tulajdonában álló törzsbetét:   
                   260.000Ft,  azaz kétszázhatvanezer forint.
         Ujvári Erika tulajdonában álló törzsbetét:  
                   120.000Ft, azaz  százhúszezer forint.
         Gáspár Géza  tulajdonában álló törzsbetét:  
                   120.000Ft, azaz százhúszezer forint.
        
A társaság törzstőke-leszállításával összefüggésben felhívja a társaság hitelezőnek figyelmét, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után –figyelemmel a társasági törvény 162. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre-  biztosítékra tarthatnak igényt, melyet a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napon belül jelenthetnek be a társaság székhelyén.”

         Budapest, 2008. április 11.

                                                                   

 

   Gáspár Géza
                                                 ügyvezető-igazgató                                                                               

 

 Második  megjelenés: 2008. április 11.

 

„A  HEURÉKA Tanácsadó és Szervező Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042721, székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 13/a.) közgyűlése 2008. március 1. napján a társaság 20.000.000Ft összegű alaptőkéjének -tőkekivonási célzattal-5.000.000Ft-ra történő feltételes leszállításáról döntött. Az alaptőke leszállítása részvénybevonással történik. A társaságnak hitelezői tartozása nincs. A kiadásra kerülő vagyon a részvényeseket tulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

Az alaptőke leszállítása után a részvénytársaság alaptőkéje 5.000.000Ft, mely
 40  db 100 ezer Ft névértékű, névre szóló törzs-részvény, és
 10 db  100 ezer Ft névértékű, névre szóló osztalék-elsőbbségre jogosító részvényből áll.
                                                                                         
A részvényesek tulajdonát képező részvények:
Dr. Bozzay László tulajdonát képezi 40 db egyenként 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló törzsrészvény.  
Bezeghné Bozzay Rita tulajdonát képezi 5 db egyenként 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvény.          
Návay Krisztina tulajdonát képezi 5 db egyenként 100.000 Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvény. 
        
A társaság a feltételes alaptőke-leszállítással összefüggésben felhívja a társaság hitelezőnek figyelmét, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után, figyelemmel a társasági törvény 162. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, biztosítékra tarthatnak igényt, melyet a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napon belül jelenthetnek be a társaság székhelyén.”

 

Budapest, 2008. április 11.
  
                                                            

                               Dr. Bozzay László
                               elnök-vezérigazgató